Dom­men

BT - - KULTUR -

HBO NOR­DIC FANTASY-DRA­MA SAESONÅBNING Det er en af ver­dens mest populaere tv-se­ri­er, der nat­ten til mandag tog hul på sin sjet­te sa­e­son i en stort an­lagt ver­denspre­mi­e­re. Fan­ta­si­se­ri­en ’Ga­me of Thro­nes’, der blandt an­dre har dan­ske Ni­ko­laj Co­ster-Wal­dau i en af ho­ved­rol­ler­ne, har va­e­ret ven­tet af mil­li­o­ner af fans ver­den over.

Men og­så ver­denspres­sen har ven­tet i spa­en­ding på, hvad der skul­le ske med Jon Snow, Sansa Stark, Da­e­ne­rys Tar­gary­en og al­le de an­dre.

Og da spa­en­din­gen var for­løst, kun­ne an­mel­der­ne lov­pri­se se­ri­ens ny­e­ste af­snit, der og­så var før­ste af­snit, hvor tv-se­ri­ens hand­ling over­ha­le­de hand­lin­gen fra se­ri­ens fa­der, Ge­or­ge R.R. Mar­tins, bøger. Bog­or­me­ne bø­jer sig Det ame­ri­kan­ske er­hvervs­ma­ga­sin For­bes er vil­de med det ny­e­ste af­snit af ’Ga­me of Thro­nes’.

»Der sker en mas­se ting i ’Ga­me of

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.