De gen­fød­te

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

forta­el­ler Gra­ham Hun­ter, der skri­ver om spansk fod­bold.

»Han (Tor­res, red.) for­tal­te mig, at han ik­ke kun­ne ven­te med at kom­me til­ba­ge til Madrid, og at det bed­ste ved hans na­bo­lag i Lon­don var den sto­re ma­jo­ri­tet af uden­land­ske, of­te asi­a­ti­ske, ind­byg­ge­re, som var to­talt uin­ter­es­se­re­de i fod­bold, og der­for lod ham va­e­re,« skri­ver Gra­ham Hun­ter i Daily Mail.

Det er la­en­ge si­den nu, for Fer­nan­do Tor­res er til­ba­ge i Madrid, og i At­léti­co fun­ge­rer han ba­re. For pra­e­cis en uge si­den ram­te han den bed­ste scor­ings­sti­me i he­le sin kar­ri­e­re med mål i fem kam­pe i tra­ek. Det tal­te og­så end­nu et mål mod en af ynd­lings­mod­stan­der­ne i Bar­ce­lo­na.

I af­ten skal han gø­re det mod FC Bay­ern Mün­chen. Hvis ik­ke fra start – så mu­lig­vis som Die­go Si­meo­nes jo­ker sidst i kam­pen.

SI­MEO­NES SLAENG ANTOINE GRIEZMANN Fransk­man­den blev hen­tet i Re­al So­cie­dad, og han er kun vok­set i At­léti­co un­der Si­meo­ne. 240 mio. kr. ko­ste­de han, og man­ge klub­ber står klar til at kø­be ham dy­re­re. LIGAKAMPE/MÅL: 72/42

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.