Før­ste gol­f­spil­ler er klar til OL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er nu sat navn på den før­ste af de to kvin­de­li­ge gol­f­spil­le­re, der skal re­pra­e­sen­te­re Dan­mark ved OL i Rio, op­ly­ser Dansk Golf Uni­on.

Med en an­den­plads ved Gu­ar­di­an Re­ti­re­ment Cham­pions­hip i USA er Ni­co­le Broch Lar­sen (fo­to), der lig­ger num­mer 73 på ver­dens­rang­li­sten, nu stort set umu­lig at ind­hen­te for de an­dre OL-kan­di­da­ter, Nan­na Ko­er­stz Mad­sen og Emily Kri­sti­ne Pedersen, der lig­ger si­de om si­de som num­mer 121 og 122 i ver­den.

Dan­mark stil­ler og­så med to her­re­spil­le­re. Hvem, det bli­ver, er uvist.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.