Po­li­ti­et skyl

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jury­en i sa­gen om­kring Hills­bor­ough-tra­ge­di­en i 1989 un­der FA Cup-se­mi­fi­na­len mel­lem Li­ver­pool og Not­ting­ham Fo­rest er kom­met frem til, at de 96 of­re dø­de som føl­ge af en straf­bar hand­ling. I dom­men ly­der det, at Li­ver­pool-fan­se­ne blev ’un­law­ful­ly kil­led’, hvil­ket i dansk ret­s­ter­mi­no­lo­gi bedst over­sa­et­tes med uagt­somt mand­drab.

Det med­del­te jury­en i ret­ten i går iføl­ge fle­re bri­ti­ske me­di­er.

Sa­gens ker­ne har va­e­ret, hvor­vidt po­li­tiets for­be­re­del­se til kam­pen og age­ren på da­gen var skyld i ka­ta­stro­fen, som ko­ste­de 96 men­ne­sker li­vet og sår­e­de 766.

Iføl­ge dom­men luk­ke­de po­li­ti­et for man­ge fans ind, sam­ti­dig med at man for­søm­te at åb­ne for den tun­nel, som led­te ind til til­sku­er­af­snit­te­ne.

Det før­te til, at den sto­re ma­eng­de fans blev klemt. Spon­tan ju­bel Den da­va­e­ren­de ansvars­ha­ven­de hos po­li­ti­et, David Duck­en­fi­eld, blev kendt skyl­dig i ’uagt­somt mand­drab og grov uagtsom­hed i ud­fø­rel­se af si­ne plig­ter’.

Der­med er skylds­spørgs­må­let pla-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.