Søn­der­gaard skød Skjern til sejr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Skjern hav­de tabt de to før­ste kam­pe i slut­spil­let, men i af­tes var Søn­der­gaard til­ba­ge ef­ter en an­kel­ska­de og gjor­de for­skel­len. Det var dog ik­ke uden om­kost­nin­ger.

»Det gør pis­seondt li­ge nu. Min fod er ik­ke, som den skal va­e­re. Jeg er me­get tra­et nu, men jeg er me­get glad for at kun­ne bi­dra­ge til sej­ren,« lød det ef­ter kam­pen til TV2 Sport fra Kas­per Søn­der­gaard, der ik­ke vid­ste, om han bli­ver klar til na­e­ste kamp mod Søn­derjy­ske på tirs­dag.

Med sej­ren er Skjern på tre po­int for tre kam­pe, mens Søn­derjy­ske og Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg er no­te­ret for hver to po­int, in­den de spil­ler de­res tred­je kamp i slut­spil­let i af­ten. Pi­sket til at vin­de Team Tvis er trods ne­der­la­get i spid­sen med seks po­int. Skjern var der­for me­get af­ha­en­gig af at vin­de gårs­da­gens hjem­me­kamp for at ha­en­ge på i kam­pen om de to plad­ser i slut­spils­grup­pe 1, der ud­lø­ser avan­ce­ment til se­mi­fi­na­ler­ne.

»Det be­ty­der, at vi le­ver. Nu kan vi sta­dig selv af­gø­re det. Det hav­de vi ik­ke kun­net, hvis vi ik­ke hav­de få­et po­int,« sag­de Skjern-tra­e­ner Ole Nør­gaard til TV 2 Sport.

Han po­in­te­r­e­de, at fra­va­e­ret af fle­re spil­le­re – her­i­blandt Kas­per Søn­der­gaard – har va­e­ret en af år­sa­ger­ne til den dår­li­ge start på slut­spil­let.

»Vi mang­le­de halv­de­len af vo­res bag­spil­le­re mod Søn­derjy­ske, men i den­ne kamp kom Kas­per Søn­der­gaard til­ba­ge og vi­ste sin sto­re be­tyd­ning for hol­det,« sag­de Ole Nør­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.