Ni­ck­las Bendt­ner en­der i Eng­land

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter br­ud­det med Wol­fsburg, er spe­ku­la­tio­ner­ne om Bendt­ners frem­tid gå­et i gang. Al­le­re­de nu er bå­de Dan­ske Spil og Nor­di­cBet ude med od­ds på, hvor han en­der hen­ne - og skal man tro dem, så en­der han i Eng­land.

De to book­ma­ke­re har nem­lig beg­ge Eng­land som klar favorit i hen­holds­vis od­ds 2,25 og 2,50, hvor Bendt­ners gam­le ma­na­ger Ste­ve Bru­ce i Hull, mu­lig­vis kan va­e­re desti­na­tio­nen. Der er no­get stør­re ue­nig­hed om, hvad det na­est­bed­ste bud på en kom­men­de Bendt­ner­desti­na­tion er, hvis ik­ke det bli­ver Eng­land.

Her er Ki­na na­est­fa­vo­rit hos Dan­ske Spil til fi­re gan­ge pen­ge­ne, mens et ki­ne­sisk skif­te er helt op­pe i od­ds 19,50 hos Nor­di­cBet, som i ste­det har et skif­te til Dan­mark og i så fald FC København som bed­ste bud ud­over Eng­land. Et skif­te til Dan­mark gi­ver od­ds 3,50.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.