1 ,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Opryk­ker Jönköping er kom­met flot fra land i Alls­venskan. Ik­ke mindst tak­ket va­e­re to sej­re på eget gra­es, og de bør ha­ve go­de chan­cer for at gø­re det til al­le go­de gan­ge tre. Fal­ken­berg fik godt nok sa­e­so­nens før­ste sejr, da de slog Nor­rköping se­ne­st, men kam­pen blev dyr for dem, da an­gri­be­ren Gustaf Nils­son blev ska­det, mens Ti­bor Joza er uden­for med ka­ran­ta­e­ne. Fal­ken­berg har på in­gen må­de im­po­ne­ret på frem­med gra­es ind­til vi­de­re i sa­e­so­nen, og at Jönköping mod­sat ga­ester­ne kan stil­le i sta­er­ke­ste op­stil­ling. Der­for prø­ves hér 1-tal­let.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.