2 ,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Stor­o­p­gør i Sve­ri­ge mel­lem to af de sto­re tra­di­tions­klub­ber, som godt kan star­te stil­le. Pud­sigt nok har det stå­et uaf­gjort i samt­li­ge fem kam­pe un­der Al­lan Kuhn for Malmö FF ef­ter de før­ste 45 mi­nut­ter, og selv om der og­så er en snert af til­fa­el­dig­hed over det, så er det i hvert fald ty­de­ligt, at Malmö FF ik­ke har fun­det stor­spil­let un­der den dan­ske tra­e­ner. IFK Göte­borg har hel­ler ik­ke få­et no­gen fan­ta­stisk start på sa­e­so­nen og står nu uden sejr i tre kam­pe. De ved og­så godt, at en kamp mod Malmö FF helst ik­ke må ta­bes, og der­for prø­ves uaf­gjort ved pau­sen.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.