Mar­gret­hes lørdag

BT - - NYHEDER -

Hvor prins Henrik først skal i ak­tion klok­ken 14 i dag, så er dron­ning Mar­gret­he på be­ne­ne fra den år­le mor­genstund i Sve­ri­ge.

Al­le­re­de fra klok­ken 09.00, er der fest­g­ud­stje­ne­ste, Te De­um, i Slott­skyr­kan. Ef­ter den er der mu­si­kal­ske op­tog og san­ge med den sven­ske liv­gar­de. Klok­ken 12.00 kan Mar­gret­he se, hvor­dan sven­sker­ne hyl­der hen­des fa­et­ter på den kend­te bal­kon på Sto­ck­holm Slot. Klok­ken 13.00 kø­rer det sven­ske kon­ge­par i ka­ret rundt i Sto­ck­holm, før den sto­re frokost bli­ver holdt. Og klok­ken 18.30 kul­mi­ne­rer da­gen med en stor fest­ban­ket på slot­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.