Jo­ke­ren dømt for narko­kør­sel

BT - - NYHEDER -

NARKODOM

Rap­pe­ren har tid­li­ge­re åbent for­talt om, at han om no­gen har ta­get for sig af stof­fer, druk og da­mer. Men i et in­ter­view med Fe­mi­na i de­cem­ber sid­ste år for­kla­re­de han, at han ik­ke me­ner, han har le­vet et hårdt liv, selv­om man­ge må­ske skul­le tro det.

»Der er så man­ge, der si­ger ’Åååh, Jes­per, jeg hø­rer, du le­ver så­dan et HÅRDT liv!’ Nej. Jeg le­ver et sjovt liv. Det er ik­ke et hårdt liv at va­e­re kunstner og sovse rundt i la­e­kre kvin­der og stof­fer. Det er ik­ke hårdt. Det er sjovt. Men man skal va­e­re byg­get på en an­den fa­brik for at kun­ne le­ve så­dan et liv, må­ske. Må­ske er jeg det,« sag­de Jo­ke­ren til Fe­mi­na.

Den­gang un­der­stre­ge­de han og­så, at han ik­ke la­en­ge­re be­nyt­te­de sig af ke­mi­ske sub­stan­ser, men at han har gjort det i fle­re pe­ri­o­der af sit liv. He­le det her har va­e­ret et wa­ke-up call for mig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.