Da­ma­s­kus ryster sig fra kri­gen

BT - - NYHEDER -

BOR­GER­KRIG En hver­dag uden krig. Det er drøm­men for un­ge sy­re­re her i den gam­le del af Da­ma­s­kus. De for­sø­ger at stab­le en hver­dag på be­ne­ne og ta­le om alt an­det end krig, mens de drik­ker og ry­ger ci­ga­ret­ter.

En ung sy­risk kvin­de ryster en co­ck­tail på en bar, un­der to ki­lo­me­ter fra den ha­er­ge­de front­linje mel­lem stats­lig- og re­belsty­ret ter­ri­to­ri­um.

Det en­gang liv­li­ge kvar­ter i den gam­le by i Da­ma­s­kus er ved at bli­ve genop­li­vet for at ska­be en smu­le ak­ti­vi­tet og nor­malt liv i den sy­ri­ske ho­ved­stad – selv­om kri­gen ha­er­ger lan­det på fem­te år, hvor me­re end 250.000 men­ne­sker er dra­ebt og fem mio. dre­vet på flugt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.