Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Met­te Fre­de­rik­sen Som mor og po­li­ti­ker – men mest som kvin­de – er jeg så me­get imod køns­op­delt svøm­ning og to­ne­de ru­der i svøm­me­hal­len. Vi er frie in­di­vi­der. Og hver­ken børn, kvin­der el­ler bad­ning skal un­der­la­eg­ges et for­skru­et syn på køn. Lad os ska­be rig­tig in­te­gra­tion. På li­ge vil­kår

Par­ti­for­mand (S), på Fa­ce­book

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.