Fa­engs­ling af aar­hu­si­a­ner og 16-årig for­la­en­ges i Kund­by­sag

BT - - NYHEDER -

Be­vi­ser­ne i en sag om plan­la­eg­nin­gen af bom­be­an­greb mod to sko­ler er ef­ter me­re end tre må­ne­ders ef­ter­forsk­ning sta­dig så sta­er­ke, at en 16-årig pi­ge og en tid­li­ge­re sy­ri­en­kri­ger fra Aar­hus skal bli­ve bag trem­mer.

Ved et rets­mø­de i Hol­ba­ek har en dom­mer ons­dag be­slut­tet at for­la­en­ge de sig­te­des fa­engs­ling med yder­li­ge­re fi­re uger frem til 25. maj.

Beg­ge de fa­engs­le­de na­eg­ter sig skyl­di­ge i ankla­ge­myn­dig­he­dens sig­tel­se om for­søg på ter­r­o­ris­me. Ter­r­o­ris­me, som an­gi­ve­ligt skul­le va­e­re gå­et ud over den jø­di­ske Ca­ro­li­nesko­len i København og Sydsko­len i Få­re­vej­le.

Pi­gen hav­de iføl­ge sig­tel­sen pla­ner om at an­gri­be de to sko­ler med hjem­mela­ve­de bom­ber, og den 24-åri­ge skal ha­ve bi­stå­et hen­de, ha­ev­des det.

Ved ons­da­gens rets­mø­de valg­te dom­mer Anet­te Ra­hr Co­dam at luk­ke dø­re­ne,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.