Ta­lent­løs sang

BT - - KULTUR -

FILM

’Mar­gu­e­ri­te’ In­struk­tion: Xavi­er Gi­an­no­li

Dra­ma

**** **

vrang­fo­re­stil­ling om sin egen sta­tus som ver­dens­stjer­ne. Ka­ra­o­ke, ja – og lidt til Li­ge­som ka­ra­o­ke ly­der fil­mens plot som en lang, an­stren­gen­de vits, men der er me­re kom­plek­si­tet i ’Mar­gu­e­ri­te’ end et før­ste øje­kast la­der ane. Selv om fil­men gør sig lystig på be­kost­ning af den to­ne­dø­ve Mar­gu­e­ri­te, når hun ka­ster sig ud i Mozarts ’Der Höl­le Ra­che ko­cht in me­i­nem Herzen’ og får det til at ly­de som Daf­fy Duck, op­byg­ger man nem­lig og­så en slags be­un­dring for ba­ro­nes­sens kamp for sin kunst. Som hen­des hårdt­pla­ge­de ope­ra­la­e­rer ud­tryk­ker det: »Det er vig­ti­ge­re at gø­re no­get stor­slå­et end at gø­re no­get per­fekt.«

Først og frem­mest er fil­men dog en rø­ren­de skil­dring af et me­get uma­ge par, Mar­gu­e­ri­te og Ge­or­ge, der først ef­ter et lang livs fru­stra­tio­ner be­gyn­der at se med ka­er­lig­hed på hin­an­dens svag­he­der og styr­ker. En­de­lig kan ’Mar­gu­e­ri­te’ ses som et alt el­ler in­tet-for­svar for de uper­fek­tes ret til at fol­de sig ud med fynd og klem. Det er vi man­ge uop­da­ge­de ta­len­ter, der på­s­køn­ner, uden at det der­med skal for­stås som en op­for­dring til me­re ka­ra­o­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.