Ho­mo­gri­b­be adop­te­rer aeg

BT - - TV -

De to han­gri­b­be Isis og Nord­horn hol­der sig til hin­an­den i den zoo­lo­gi­ske ha­ve Nord­horn. Men nu har de ud­vi­det in­ter­es­ses­fa­e­ren til og­så at om­fat­te et aeg, som var ble­vet for­ladt af en hungrib i ha­ven. AEg­get blev fun­det i mud­de­ret un­der et trae, skri­ver nyheds­bu­reau­et dpa. Først blev det lagt i en ru­ge­ma­ski­ne, men så over­lod ha­vens an­sat­te aeg­get til de to han­gri­b­be, der straks be­gynd­te at ru­ge på det, si­ger Ina Dei­ting fra Nord­horn. Det vi­des end­nu ik­ke, om aeg­get er be­frug­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.