AEn­drin­ger på Smuk­fest ef­ter

BT - - FESTIVAL-SOMMER -

in­den for event­sik­ker­hed. Alt sam­men for at gø­re frem­ti­dens festi­val end­nu bed­re og end­nu me­re sik­ker,« for­kla­rer Poul Mar­tin Bon­de.

Si­de­lø­ben­de med eva­lu­e­rin­gen og de nye sik­ker­heds­til­tag har Smuk­fest kun­net gla­e­de sig over en stor op­bak­ning fra pu­bli­kum. Al­le­re­de før jul meld­te Smuk­fest ud­solgt af par­tout­bil­let­ter til som­me­rens festi­val – og ved re­dak­tio­nens slut­ning var en-da­ges-bil­let­ter­ne ud­solgt undtagen til søn­da­gen.

»Vi er me­get yd­my­ge over, at vo­res pu­bli­kum har valgt at kø­be al­le vo­res par­tout­bil­let­ter tid­li­ge­re end no­gen­sin­de før. Vi ser det som et tegn på, at vo­res pu­bli­kum er gla­de for den festi­val, vi la­ver,« si­ger Poul Mar­tin Bon­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.