Nu er jeg ble­vet 70...

BT - - FESTIVAL-SOMMER -

CE­RES STA­DION, ÅR­HUS, 12. JU­NI

Dan­net: Af de skotsk­fød­te gu­i­tar-brød­re, Malcolm og Angus Yo­ung, i Syd­ney, Au­stra­li­en i slut­nin­gen af 1973. Malcolm hav­de dog star­tet en før­ste inkar­na­tion af ban­det kort in­den, Angus kom med. Lil­le­bror Angus er nu den ene­ste til­ba­ge­va­e­ren­de fra den­gang. Før: Brød frem i Au­stra­li­en i midt-1970er­ne, der­na­est i Stor­bri­tan­ni­en midt i punk-eks­plo­sio­nen i de se­ne 70ere, hvor AC/DCs be­skid­te boo­gie og rå ro­ck’n’roll stod di­stan­cen. Ef­ter den ka­ris­ma­ti­ske Bon Scotts død i fe­bru­ar 1980, rej­ste ban­det sig få må­ne­der ef­ter til en sen­sa­tio­nel ver­dens­stjer­ne­sta­tus – in­klu­si­ve et gi­gan­tisk gen­nem­brud i USA – med ny san­ger, Bri­an Jo­hn­son, og nyt al­bum, ’Ba­ck in Bla­ck’. Al­bum­met er ver­dens na­est­mest solg­te ef­ter Mi­cha­el Ja­ck­sons ’hril­ler’. Nu: AC/DC blev de­ci­me­ret før den igang­va­e­ren­de tur­né med al­bum­met ’Ro­ck or Bust’ (2014), der var det før­ste uden den de­mens­pla­ge­de Malcolm Yo­ung. Kort ef­ter ind­spil­nin­gen røg den tur­bu­len­te trom­mesla­ger Phil Rudd ud. I skri­ven­de stund ska­el­ver ro­ck­ver­de­nen ved den cho­ke­ren­de med­del­el­se om den ti­ni­tus­ram­te Bri­an Jo­hn­sons af­gang og Guns N Ro­ses’ Axl Ro­se som ny for­san­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.