Ven­de­punk­tet

BT - - SPORTEN -

Nej, li­vet som Li­ver­pool-fan har ik­ke va­e­ret nemt.

Men nu kan der en­de­lig va­e­re so­lid med­vind på vej til det pro­jekt, der igen skal gø­re Li­ver­pool til en magt­fak­tor i eu­ro­pa­ei­sk top­fod­bold.

Der har el­lers va­e­ret langt mel­lem suc­ce­ser­ne for klub­ben, og det se­ne­ste tro­fae blev vun­det i 2012, da Li­ver­pool vandt Li­ga Cup’en.

Trods li­ge ved og na­e­sten-op­le­vel­sen for­ri­ge sa­e­son har Li­ver­pool hal­set ef­ter top­pen af en­gel­ske fod­bold, selv­om klub­bens eje­re har brugt sto­re sum­mer på at brin­ge Li­ver­pool FC til­ba­ge blandt de bed­ste i Pre­mi­er Le­ague.

Nu er Ste­ven Ger­rard va­ek, og Li­ver­pool har sta­dig ik­ke fun­det fod­fa­e­ste i den hjem­li­ge li­ga. Al­li­ge­vel er der med­gang i Li­ver­pool FC, og klub­ben kan i af­ten spil­le sig na­er­me­re fi­na­len i Eu­ro­pa Le­ague-tur­ne­rin­gen, hvor span­ske Vil­lar­re­al ven­ter på ude­ba­ne i se­mi­fi­na­lens før­ste op­gør.

Den op­ga­ve bli­ver dog langt­fra TORS­DAG 28. APRIL 2016 nem, me­ner Li­ver­pools ty­ske tra­e­ner, Jür­gen Kl­opp. Klub­ben ri­der på en lil­le bøl­ge, men sa­gen om Hills­bor­ough er no­get, klub­ben og fan­se­ne har ar­bej­det hårdt på i man­ge år nu

»Vil­lar­re­al er et ret sta­er­kt hold og num­mer fi­re i den span­ske li­ga. De har gang i en vi­dun­der­lig sa­e­son, og det er en vi­dun­der­lig klub i en lil­le by. Der er helt åben­lyst man­ge klo­ge folk bag de­res suc­ces. Vi skal spil­le mo­dig fod­bold. Vi er her, for­di vi har fortjent det, og nu skal vi vi­se, at vi er go­de nok til at nå vi­de­re,« ly­der det fra tra­e­ne­ren.

Net­op Jür­gen Kl­opp er en vig­tig år­sag til, at de igen smi­ler rundt om på tri­bu­ner­ne på klub­bens hjem­me­ba­ne, An­fi­eld Ro­ad. Jür­gen Kl­op­ps ind­t­og i Li­ver­pool blev for al­vor ty­de­lig, da hol­det le­ve­re­de et min­de­va­er­digt co­me­ba­ck mod Dort­mund i kvart­fi­na­len i Eu­ro­pa Le­ague. Med ham var der igen magi i de rø­de blu­ser. Tro­en er til­ba­ge Til­gan­gen af ty­ske­ren har bragt tro­en til­ba­ge i Li­ver­pool. Det me­ner den dan­ske må­l­mand, Mar­tin Han­sen, der spil­le­de i klub­ben fra 2006 til 2012.

»Tra­e­ner­skif­tet har helt klart løf­tet klub­ben bå­de på og uden for ba­nen. Det vir­ker, som om der er kom­met tro på tin­ge­ne. Man kan vir­ke­lig se, at han har løf­tet pas­sio­nen igen,« si­ger Mar­tin Han­sen til BT fra bo­li­gen i Hol­land, hvor han nu op­tra­e­der for ADO den Haag.

Det er ik­ke kun på ba­nen, at Li­ver­pool har rejst sig. I den­ne uge vandt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.