DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Selv de mest op­ti­mi­sti­ske Tot­ten­ham-sup­por­te­re tror na­ep­pe la­en­ge­re på, at ’Spurs’ kan fravri­ste Pre­mi­er Le­agu­et­it­len fra Lei­ce­ster.

Der­for er det sto­re spørgs­mål ik­ke la­en­ge­re, om Lei­ce­ster bli­ver me­stre, men der­i­mod hvor­når sen­sa­tions­hol­det de­fi­ni­tivt kan kal­de sig guld­vin­de­re.

Dan­ske Spil har ka­stet sig ud i et vin­der­spil på, hvor­når det sker, og her gi­ver man blot odds 1,55 på, at Lei­ce­ster er me­stre ef­ter 36. run­de.

» Lei­ce­ster har nu al­le mu­lig­he­der for at af­gø­re tin­ge­ne. For det før­ste kan hol­det selv ord­ne pa­ra­graf­fer­ne ved at vin­de over Manchester Uni­ted, men selv hvis det ik­ke lyk­kes, er Clau­dio Ra­ni­e­ris trop­per sta­dig me­stre, hvis Tot­ten­ham ta­ber den sva­e­re ude­kamp til ri­va­ler­ne fra Chel­sea el­ler beg­ge gul­dri­va­ler får ét po­int,« si­ger Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.