1,97

BT - - SPORTEN -

Li­ver­pool har ik­ke for va­ne at pak­ke sig un­der Jür­gen Kl­opp, og selv ude mod Dort­mund tur­de man gå højt og skab­te og­så man­ge chan­cer, men til­lod li­ge­le­des og­så man­ge chan­cer, og hol­dets de­fen­siv bli­ver ik­ke bed­re af, at Ma­ma­dou Sak­ho er ude på grund af do­pings­a­gen. Vil­lar­re­al er nor­malt og­så of­fen­sivt indstil­let på eget gra­es og er sta­erk i om­stil­lings­spil­let, hvil­ket bør gi­ve hol­det man­ge mu­lig­he­der, bå­de i åbent spil og når det kan fan­ge Li­ver­pool højt op­pe på ba­nen. Der­for kun­ne det­te godt lig­ne en kamp, hvor beg­ge hold sco­rer.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.