1 , 5 1

BT - - SPORTEN -

Shakh­tar er ble­vet bed­re og bed­re, som tur­ne­rin­gen er skre­det frem, og hol­det skal langt fra va­e­re chan­ce­løs her. Se­vil­la er ik­ke no­get stort ude­hold. I 17 for­søg har hol­det slet ik­ke vun­det på frem­med gra­es i La Li­ga og bort­set fra sej­ren i sid­ste run­de i Bil­bao hel­ler ik­ke pra­este­rer spe­ci­elt godt på ude­ba­ne i Eu­ro­pa. Hol­det har sta­dig en del ska­der og var nødt til at bru­ge man­ge kra­ef­ter på liga­kam­pen, da det var mod ae­r­ke­ri­va­ler­ne Be­tis, mens Shakh­tar kun­ne la­de op til kam­pen i ro og mag. Shakh­tar er i sta­er­ke­ste op­stil­ling og lig­ner ik­ke et hold, der ta­ber.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.