2,80

BT - - SPORTEN -

Häcken har ind­til vi­de­re haft en for­fa­er­de­lig sa­e­son med nu fi­re ne­der­lag i tra­ek, og en stor del af for­kla­rin­gen skal fin­des i en lang ska­des­li­ste, hvor pro­fi­ler som må­l­mand Chri­stof­fer Käl­lq­vist, Mar­tin Eri­cs­son, Ras­mus Schul­ler og Paulin­ho al­le er ude og og­så er det til den­ne kamp. Ove­ni kom­mer så ka­ran­ta­e­ne til Mo­ham­med Abu­ba­ka­ri, så det er vir­ke­lig sva­ert at se, hvor­for Häcken skal va­e­re så stor fa­vo­rit i den­ne kamp. Ge­f­le har lagt no­gen­lun­de fra land og blandt an­det slå­et top­hol­det Sundsvall på frem­med gra­es, så her gi­ver X2 god me­ning.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.