Alzheimer

BT - - NYHEDER -

PLACEBO Her ses hjer­nen før be­hand­ling med pla­ce­bo­stof. Her ses hjer­nen ef­ter be­hand­ling med pla­ce­bo­stof. Far­ver­ne er min­dre kraf­ti­ge, hvil­ket in­di­ke­rer, at hjer­nens ar­bejds­ind­sats og funk­tion er ble­vet sva­ek­ket. Her ses hjer­nen før be­hand­ling med di­a­be­tes-me­di­ci­nen lirag­lu­tid. ME­DI­CIN Her ses hjer­nen ef­ter be­hand­ling med di­a­be­tes­me­di­ci­nen lirag­lu­tid. La­eg ma­er­ke til, at far­ve­bela­eg­nin­gen ik­ke har aen­dret sig. I mod­sa­et­ning til be­hand­lin­gen med placebo in­di­ke­rer det, at hjer­nens ar­bejds­ind­sats og funk­tion ik­ke er ble­vet for­va­er­ret - den er der­i­mod ufor­an­dret og ty­der på, at bru­gen af det­te pra­e­pa­rat brem­ser ned­bryd­nin­gen af hjer­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.