Asylan­sø­ge­re un­der last­bi­ler­ne

BT - - NYHEDER -

Fle­re mi­gran­ter har de se­ne­ste da­ge ha­eg­tet sig fast på el­ler un­der last­bi­ler, som kø­rer til fa­er­gen, der sej­ler fra Hels­in­gør til Hels­ing­borg i Sve­ri­ge. Det skri­ver HH Fe­ri­es i et brev til de­res fragt­kun­der, hvor de ad­va­res om de far­li­ge si­tu­a­tio­ner.

»Det er na­tur­lig­vis en uhel­dig og po­ten­ti­elt me­get far­lig si­tu­a­tion, som dis­se men­ne­sker brin­ger sig selv og an­dre i.

Vi må der­for be­de al­le vo­res kun­der om at ud­vi­se ska­er­pet op­ma­er­k­som­hed for at und­gå ufor­va­ren­de at kom­me til at trans­por­te­re asylan­sø­ge­re på den­ne må­de,« skri­ver di­rek­tør i HH Fe­ri­es, Henrik Rør­ba­ek i bre­vet. Si­den 4. ja­nu­ar har der va­e­ret id-kon­trol ved gra­en­sen. HH Fe­ri­es har per 26. april kon­trol­le­ret 773.000 pas­sa­ger, her­af blev 2.676 af­vist, og 127 me­nes at va­e­re mi­gran­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.