Ja, el­lers kan vi ik­ke for­sva­re Dan­mark

BT - - DEBAT -

RAS­MUS JAR­LOV

bru­ge så få pen­ge som mu­ligt, men vi skal ha­ve et fly­ve­vå­ben, og vi er nødt til at bru­ge det, som det ko­ster. Selv­føl­ge­lig vil vi helst bru­ge min­dre end 30 mil­li­ar­der kro­ner, men vi er vil­li­ge til at bru­ge det, der skal til for at få et slag­kraf­tigt fly­ve­vå­ben.

VI VIL GER­NE

at vi har et mo­der­ne fly­ve­vå­ben, og vi kan ik­ke kla­re os med fly, der er 40 år gam­le. Vi bli­ver nødt til at føl­ge med i den tek­no­lo­gi­ske ud­vik­ling og ha­ve fly, der er li­ge så sta­er­ke som de kamp­fly, an­dre lan­de har. El­lers kan vi ik­ke for­sva­re Dan­mark.

DET ER VIG­TIGT,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.