Spe­edway

BT - - TV-GUIDE -

Spe­edway-sa­e­so­nen sky­des i gang, når ver­dens bed­ste kø­re­re er klar til start i Slove­ni­ens Grand Prix. Op­lev blandt an­dre den re­ge­ren­de ver­dens­me­ster Tai Wof­fin­den, Greg Han­co­ck, Ni­cki Pe­der­sen, Ni­els-Chri­sti­an Iver­sen, Pe­ter Kil­de­mand, Chris Hol­der og re­sten af det sult­ne spe­edway-felt, når der skal kø­res om de før­ste VM-po­int. TV3 SPORT 1: 19.00

Sut­ter Ke­e­ly le­ver i nu­et. Han er på sit sid­ste år på High School og char­mer og fe­ster sig gen­nem hver­da­gen. Men da han bli­ver dum­pet af sin ka­e­re­ste, drik­ker han sig pla­kat­fuld og våg­ner plud­se­lig op på Ai­mee Fi­neck­ys gra­es­pla­e­ne. Hun er den pa­e­ne pi­ge, der ik­ke har en ka­e­re­ste, og mens hun ru­ster sig til frem­ti­den, le­ver Sut­ter vi­de­re i sin øje­bliks­bob­le. Men al­li­ge­vel bli­ver de to til­truk­ket af hin­an­den. Ka­nal 4: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.