Hånd­bold

BT - - TV-GUIDE -

Fi­na­len om DM-gul­det står mel­lem Team Es­b­jerg og FC Midtjyl­land, og det er en gen­ta­gel­se af fi­na­len fra i fjor, hvor FC Midtjyl­land løb med gul­det. FCM kom i fi­na­len med to sik­re sej­re over Vi­borg, men Team Es­b­jerg har og­så vist fi­ne tak­ter he­le sa­e­so­nen, og ik­ke mindst i den sid­ste se­mi­fi­na­le, hvor de ban­ke­de Team Tvis Holste­bro 31-19. TV 2: 17.05

FBI-agen­ten Sa­rah As­h­burn er ek­stremt am­bi­tiøs og har blik­ket fast fo­ku­se­ret på for­frem­mel­se, men hun har det sva­ert med si­ne kol­le­ger, for­di alt skal gø­res li­ge ef­ter bo­gen. Hun øj­ner net­op for­frem­mel­sen, hvis hun kan fin­de ud af, hvem en be­ryg­tet narko­ba­ron, den så­kald­te mr. Lar­kin, egent­lig er. I Bo­ston har narko­ba­ro­nen ryd­det al­le kon­kur­ren­ter er vej­en, men han er ik­ke den ene­ste. TV3: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.