Ka­e­re na­bo...

DAGENS TIP tirs­dag

BT - - TV-GUIDE -

I den nye om­gang af pro­gram­met, får folk fra he­le lan­det hja­elp med at gø­re de­res bo­li­ger i stand. På si­de­linj­en be­fin­der de­sig­ner, Na­ta­lia San­chez, og skat­teja­e­ger, Sø­ren Falk sig, som og­så sør­ger for at hja­el­pe folk i mål med lidt for stil­le­stå­en­de bo­lig­pro­jek­ter. Før­ste gang ga­el­der det en fa­mi­lie i Gred­sted, hvor et land­sted får den sto­re over­ha­ling. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.