Før­ste slut­spils­sejr til me­stre­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KIF Kol­ding Kø­ben­havn er godt på vej mod DM-se­mi­fi­na­ler­ne i Boxer Her­re­liga­en.

I af­tes vandt de re­ge­ren­de hånd­bold­me­stre 27-23 på ude­ba­ne over År­hus Hånd­bold.

Det var KIF Kol­dings før­ste sejr i tre for­søg i slut­spil­let, mens År­hus Hånd­bold fort­sat har sin før­ste sejr til go­de.

Hjem­me­hol­det før­te el­lers 14-12 ef­ter en før­ste halv­leg, hvor KIF Kol­ding ik­ke kun­ne få an­grebs­spil­let til at fun­ge­re.

Kamp­bil­le­det aen­dre­de sig ra­di­kalt i an­den halv­leg, hvor hjem­me­hol­dets spil­le­re frem­stod me­re og me­re tra­et­te.

Sam­ti­dig stod Kas­per Hvidt godt i Kol­ding-må­let. I den an­den en­de blev År­hus-må­l­ma­en­de­ne Jens Freds­gaard og Jan »Trom­le« Ni­el­sen« til gen­ga­eld skudt i sa­enk, ik­ke mindst af rus­se­ren Kon­stan­tin Igro­pulo, der blev top­sco­rer med syv mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.