DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det kan godt va­e­re, at Re­al Madrid hver­ken spil­le­de no­gen fan­ta­stisk kamp el­ler for den sags skyld fik sco­ret i den før­ste kamp mod Man­che­ster Ci­ty.

Men al­li­ge­vel er hol­det nu for før­ste gang i den­ne sa­e­son book­ma­ker­nes fa­vo­rit til at vin­de årets Cham­pions Le­ague.

Så­le­des faldt od­dset på Re­al til 3,00 som bed­ste be­ta­ling hos Uni­bet, mens den hid­ti­di­ge fa­vo­rit, Bay­ern Mün­chen, ef­ter ne­der­la­get i Madrid til At­léti­co nu kun er num­mer tre på li­sten i od­ds 3,60 som det hø­je­ste.

Spa­ni­er­ne er nem­lig gå­et for­bi ty­sker­ne og er nu kne­ben fa­vo­rit til at snup­pe den ene plads i fi­na­len ef­ter sej­ren på 1-0 i den før­ste kamp. At­léti­co gi­ver nu 3,25 de fle­ste ste­der – så med an­dre ord er det na­er­mest hi­sto­risk ta­et imel­lem de tre ti­tel­fa­vo­rit­ter.

Man­che­ster Ci­ty er sta­dig den sto­re out­si­der og kan spil­les til od­ds 7,50 hos Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.