2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Cre­teil er i sto­re pro­ble­mer i bun­den af ra­ek­ken, men har dog vist frem­gang i de se­ne­ste par kam­pe. Mo­ti­va­tio­nen er alt­så i top, og de mø­der her et Ajac­cio-hold, der er hårdt ramt af ska­der og ka­ran­ta­e­ner og i for­vej­en ik­ke har det vil­de at spil­le for. Jo­han Ca­val­li, Jo­ris Sai­na­ti og Lau­rent Aber­gel er nem­lig al­le nor­ma­le star­te­re og ude med ka­ran­ta­e­ne, og det er sto­re tab for et hold, som er i dår­lig form med blot ét po­int i de se­ne­ste fi­re kam­pe. Man kan ind­ven­de, at od­dset er li­ge lavt nok på Cre­teil, men mo­ti­va­tion og form bør sta­dig sik­re 1-tal­let.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.