2,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

In­gen af de to hold har det vil­de at spil­le for, men al­li­ge­vel vir­ker det for­nuf­tigt at gå ef­ter sejr til Uni­on Berlin. Kult­klub­ben har en me­get fa­na­tisk op­bak­ning på eget sta­dion, og må­ske der­for har man gjort det frem­ra­gen­de hjem­me med nu seks sej­re i tra­ek. Bo­chum har haft en fin sa­e­son, men er gå­et no­get ned i ka­den­ce ef­ter det stod klart, at man ik­ke kun­ne ryk­ke op, og har så­le­des tabt de to se­ne­ste kam­pe på ude­ba­ne. Uni­on Berlin må godt nok und­va­e­re Eroll Zejnul­la­hu på grund af ka­ran­ta­e­ne, men skal sta­dig va­e­re stør­re fa­vo­rit­ter, end til­fa­el­det er.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.