Mad­bil­le­der

BT - - NYHEDER -

Rens lin­sen Der sid­der tit fed­te­de fin­gre på lin­sen. Hvis du ren­ser den i no­get blødt, fjer­ner du den hin­de, og far­ver­ne vil bli­ve me­re kla­re. Kraf­tigt lys er godt lys Ly­set er vig­tigt for stem­nin­gen. Det er og­så vig­tigt for, at far­ver­ne bli­ver kla­re. Det go­de lys er hvidt lys, som man fin­der ved et vin­du­es­bord eller i en vin­du­eskarm. Man­ge for­bin­der et lyst bil­le­de med no­get rent og ap­pe­tit­ligt – det sam­me gør man ik­ke med gu­le og grøn­ne bil­le­der. Hold ka­me­ra­et stil­le Brug di­ne ar­me som et sta­tiv – al­bu­er­ne i bor­det og hold ka­me­ra­et mel­lem ha­en­der­ne, og så tryk­ker du blødt på ud­lø­se­ren. Det er vig­tigt, at ka­me­ra­et står stil­le, så man ik­ke la­ver ryste­de bil­le­der, som man ik­ke kan se, hvad fo­re­stil­ler. ’Octo­pus on Ice’ Vin­der i ka­te­go­ri­en ’Hø­stens frug­ter’ Foto: Pe­tra No­vo­t­na/Food Pho­to­grap­her ’Chi­ck­en Che­e­se toa­stie’ Vin­der i ka­te­go­ri­en ’Portra­et af mad’ Foto: Je­an Ca­zals/Food Pho­to­grap­her

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.