Ge­ne­ral i USA: Ho­spi­tals-bom­be var en fejl

BT - - NYHEDER -

Bom­be­an­greb mod La­e­ger uden Gra­en­sers ho­spi­tal i den af­g­han­ske by Kun­duz i fjor var en fejl og ik­ke en krigs­for­bry­del­se. Så­dan ly­der det fra en ame­ri­kansk ge­ne­ral iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP.

Sol­da­ter­ne, som var in­vol­ve­ret i bomb­nin­gen, vil få di­sci­pli­na­er­straf­fe, men de be­gik en fejl og ik­ke en for­bry­del­se, lød det fra ge­ne­ra­len Jo­seph Vo­tel i går.

Iføl­ge ham var sol­da­ter­ne ta­get af sted tid­li­ge­re end plan­lagt, og de hav­de der­for ik­ke få­et en li­ste med over be­skyt­te­de ste­der. Der­for var de fejl­ag­tigt ble­vet gu­i­det til at bom­be ho­spi­ta­let, ly­der det fra ge­ne­ra­len iføl­ge nyheds­bu­reau­et. Der blev skudt 211 gan­ge mod ho­spi­ta­let, før ame­ri­ka­ner­ne blev klar over, at der var no­get galt.

La­e­ger uden Gra­en­ser har kra­e­vet en uaf­ha­en­gig in­ter­na­tio­nal un­der­sø­gel­se af an­gre­bet, som iføl­ge or­ga­ni­sa­tio­nen kan va­e­re en krigs­for­bry­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.