Me­li­ge se­xliv

BT - - KULTUR -

fun­ge­re. Men jeg er ik­ke in­ter­es­se­ret i at øde­la­eg­ge no­gens liv. Jeg er ba­re in­ter­es­se­ret i, at vi åb­ner øj­ne­ne for no­get, der bli­ver holdt skjult og ud­le­vet i no­get for­da­ek­t­hed.« Selv­om fle­re kend­te dan­ske­re bli­ver om­talt min­dre flat­te­ren­de i Ol­riks bog, vil det na­ep­pe ska­be pro­ble­mer for se­xo­lo­gen. Det vur­de­rer Vi­be­ke Borberg, der er forsk­nings­chef og un­der­vi­ser i me­di­e­ret og pres­se­e­tik ved Dan­marks Me­die- og Jour­na­list­højsko­le. »Det vil­le ha­ve va­e­ret et pro­blem, hvis det var en selv­bi­o­gra­fi, men for­la­get pra­e­sen­te­rer den som en ro­man,« for­kla­rer hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.