Sku­e­spil­ler ma­ler fra­ekt bil­le­de af Mar­gret­he

BT - - NAVNE -

kon­ge­hus, som du helt sik­kert ik­ke har set dem før.

»Jeg har fak­tisk enormt stor respekt for kon­ge­fa­mi­li­en som in­di­vi­der, men ik­ke som in­sti­tu­tion,« for­kla­rer han til BT. De roy­a­le er cool Vil du be­teg­ne dig selv som re­pu­bli­ka­ner?

»Nej, men det er ba­re ik­ke et sy­stem i 2016 – hvad bi­dra­ger det med?,« ly­der det re­to­risk.

»Jeg sy­nes fak­tisk, at nog­le af de der men­ne­sker er rig­tig cool og gør de­res job godt. Men jeg ved ik­ke, om jeg sy­nes, det job er be­ret­ti­get. Jeg ved ik­ke, om det gør mig til re­pu­bli­ka­ner,« til­fø­jer han og jo­ker med, at man må­ske i ste­det bur­de indsa­et­te en ny kon­ge­fa­mi­lie hvert fjer­de år.

Ale­xan­dre Wil­lau­me har al­le­re­de solgt fle­re af sin se­rie af roy­a­le bil­le­der, som han ma­le­de for et par år si­den.

»Jeg tror i hvert fald, de ha­en­ger i tolv for­skel­li­ge hjem,« forta­el­ler han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.