AGF-ned­t­ur i Su­per­liga­en fort­sa­et­ter

BT - - SPORTEN -

AGF fik i af­tes en dår­lig op­takt til po­kal­fi­na­len mod FC Kø­ben­havn, der bli­ver spil­let på tors­dag i Kø­ben­havn.

Aar­hu­si­a­ner­ne tab­te 1-2 hjem­me til Vi­borg, der spil­le­de sig op på ot­ten­de­plad­sen i Alka Su­per­liga­en, mens AGF fort­sat ro­der rundt som num­mer 11 og na­est­sidst.

AGF og ch­eftra­e­ner Glen Rid­ders­holm har der­med fort­sat den før­ste sejr i for­å­ret til go­de i Su­per­liga­en.

AGF kan pri­se sig lyk­ke­lig over, at liga­en bli­ver ud­vi­det til 14 hold i na­e­ste sa­e­son, så kun ét hold ryk­ker ud. For hol­det spil­le­de en skidt før­ste halv­leg mod Vi­borg, der kom for­an ef­ter 18 mi­nut­ter ved Ser­ge De­blé.

Ef­ter pau­sen gjor­de Jep­pe Curth det til 2-0, in­den der kom lidt liv i AGF-klu­de­ne. Re­du­ce­rin­gen kom 13 mi­nut­ter før tid, da den net­op ind­skif­te­de Jes­per Lan­ge score­de.

Kam­pen eks­plo­de­re­de nu, og der var sto­re chan­cer til beg­ge mand­ska­ber. Men ind vil­le bol­den ik­ke, og nu er AGF pi­sket til en sejr over FC Kø­ben­havn i po­kal­fi­na­len, hvis for­års­sa­e­so­nen ik­ke skal en­de som en so­lid fi­a­sko for Glen Rid­ders­holm & co.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.