DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Bar­ce­lo­na i al­min­de­lig­hed og Lu­is Su­a­rez i sa­er­de­les­hed har af­bla­est den kri­se, som el­lers var i Bar­ce­lo­na ef­ter ne­der­la­get til Va­len­cia.

Helt uhørt har Lu­is Su­a­rez sco­ret fi­re gan­ge i to kam­pe i tra­ek, og det har få­et book­ma­ker­ne til at sa­en­ke od­dset kraf­tigt på, at han og­så får sco­ret i da­gens ude­kamp mod Be­tis.

Så­le­des får man hos Dan­ske Spil og Ti­pi­co blot od­ds 1,40 på, at han kom­mer på tav­len i dag, og til sam­men­lig­ning gav han 1,60 til at sco­re ude mod Depor­ti­vo for blot to kam­pe si­den.

Men det vur­de­res trods alt us­and­syn­ligt af book­ma­ker­ne, at han går må­la­mok end­nu en gang i af­ten.

Så­le­des har Dan­ske Spil he­le 25 gan­ge pen­ge­ne på, at han sco­rer fi­re mål mod Be­tis og der­med gen­ta­ger be­drif­ten fra de to se­ne­ste kam­pe, mens der er syv gan­ge pen­ge­ne på, at han la­ver et hat­tri­ck.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.