2,35

BT - - SPORTEN -

B 1908 lig­ne­de la­en­ge en sik­ker nedryk­ker, men spil­let er ble­vet bed­re og bed­re fra kamp til kamp, og det har så gi­vet ud­byt­te i de to sid­ste kam­pe, hvor man helt fortjent først fik po­int mod Da­lum og der­ef­ter vandt i Svend­borg. Od­der har le­ve­ret et flot for­år, men har få­et fle­re po­int, end spil­let har va­e­ret til, og til den­ne kamp har man ka­ran­ta­e­ne til Kristoffer Bon­de og Jep­pe Pedersen, hvil­ket ik­ke skal gø­re op­ga­ven nem­me­re for det jy­ske mand­skab. I for­vej­en bør mo­ti­va­tio­nen va­e­re størst hos B 1908, så der lig­ger et fint spil i po­int til hjem­me­hol­det.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.