2,80

BT - - SPORTEN -

Det var ka­ta­stro­falt for Sto­ke, at Ja­ck But­land blev ska­det. Si­den han gik ud, er hol­dets de­fen­siv fal­det helt sam­men og har nu luk­ket ik­ke fa­er­re end 14 mål ind i de fi­re kam­pe uden But­land. Sto­ke har dog ik­ke det vil­de at spil­le for, så det be­ty­der ik­ke al­ver­den, at man er gå­et så­dan ned ef­ter den ska­de. Her ga­el­der det et Sun­der­land-hold, der spil­ler for en ny sa­e­son i Premier Le­ague. For­men har va­e­ret gan­ske god hos ga­ester­ne, som blandt an­det se­ne­st hen­te­de uaf­gjort mod Ar­se­nal, og de bør kun­ne ud­nyt­te de de­fen­si­ve pro­ble­mer hos Sto­ke til en sejr.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.