UGENS APP

BT - - NOTER - Navn: Info: Pris:

Ke­mil­up­pen. iOS 7.1 eller ny­e­re ver­sion. Gra­tis. For­bru­ger­rå­det hja­el­per dig med at und­gå uøn­sket ke­mi i di­ne kos­me­tik- og ple­je­pro­duk­ter. Med ap­pen Ke­mil­up­pen kan du te­ste, om de pro­duk­ter, der står på hyl­den i dit ba­de­va­e­rel­se, in­de­hol­der hor­mon­for­styr­ren­de eller al­ler­gif­rem­kal­den­de stof­fer, som du bør und­gå. Scan ind­holds­li­sten bag­på din sham­poo og bo­dy­lo­tion og få at vi­de om de er o.k. Al­le pro­duk­ter ind­de­les i ka­te­go­ri­er­ne rød, gul eller grøn, alt ef­ter om de in­de­hol­der uøn­sket ke­mi eller ej. Vur­de­rin­gen ta­ger ud­gangs­punkt i vi­den om pro­ble­ma­ti­ske stof­fer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.