So­fie Gråbøl

BT - - INTERVIEW -

• Født d. 30. juli 1968. • Lil­le­sø­ster til fil­min­struk­tør Ni­els Gråbøl. • Har bør­ne­ne Gud­run og Bror med in­struk­tør Jacob Thu­e­sen, som hun blev skilt fra i 2006. • Sel­v­ud­la­ert sku­e­spil­ler. • Fik sin film­de­but over­for Do­nald Sut­her­land i 1986 i ’Ovi­ri’. • Har bl.a. spil­let med i ’Nat­te­vag­ten’, ’Mi­fu­nes sid­ste sang’, ’Den ene­ste ene’, ’Blin­ken­de lyg­ter’, ’An­kla­get’ og ’Los­sens ti­me’. • Ak­tu­el i spil­le­fil­men ’Der kom­mer en dag’, hvor hun har den kvin­de­li­ge ho­ved­rol­le. • På tv har hun bl.a. va­e­ret med i ’Taxa’, ’Ni­ko­laj og Julie’ og ’For­bry­del­sen 1, 2 og 3’. • Har mod­ta­get to Bo­di­l­pri­ser og seks Ro­bert­pri­ser. • I 2013 modt­og hun rid­der­kor­set. • Ind­spil­ler nu an­den sa­e­son af den bri­ti­ske tv-se­rie ’For­ti­tu­de’. • Med­vir­ke­de i 2015 i den nor­ske po­p­grup­pe A-Ha’s vi­deo ’Un­der the ma­keup’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.