Si­mon Nyrup Mad­sen

BT - - MODE -

• 34 år. • Oprin­de­lig fra As­sens på Fyn. • Ar­bej­de­de som kom­mu­ni­ka­tions­kon­su­lent i Skat, in­den han tog or­lov. • For to år si­den flyt­te­de han ind i det øko­lo­gi­ske stor­kol­lek­tiv Svan­holm uden for Ski­b­by på Sja­el­land. • Her bor han med sin ka­e­re­ste og de­res to børn på fi­re og ni år. • Ar­bej­der på Svan­holm med bl.a. mal­k­ning og grønt­sags­salg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.