Reg­ner Gra­sten

BT - - KULTUR -

• Ful­de navn: Reg­ner Sten­ba­ek Gra­sten. • Født: 1. april 1956. • Job: Film­pro­du­cent og ma­nuskript­for­fat­ter.

• Gen­nem­brud: ’Krum­mer­ne’ (1991). Har og­så la­vet ’Kun en pi­ge’, ’Hvid­sten Grup­pen’ og ’Ka­er­lig­hed ved før­ste hik’. • Gift med: Sy­geple­jer­ske Tove Ler­vad Gra­sten. • Ak­tu­el: Med fil­men ’En-to-treNU’, der har pre­mi­e­re 5. maj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.