OT­TE ULYK­KER PÅ TI ÅR

BT - - NYHEDER -

29. april 2016: En helikopter styr­ter ned uden for Turøy ved Ber­gen. Der har an­gi­ve­ligt va­e­ret 13 om bord. 14. ja­nu­ar 2014: To ma­end om­kom, da en helikopter fra Norsk Luf­tam­bu­lan­ce ram­te en højs­pa­en­dings­led­ning og styrtede ned ved en vejtun­nel på E16 ved Ho­le. 11. ja­nu­ar 2012: To per­so­ner om­kom, da en helikopter af ty­pen Ro­bin­son 44 til­hø­ren­de Jämt­nads Flyg styrtede ned i Mosjø­en i Nord­nor­ge. 4. juli 2011: Fem om­kom, da en helikopter af ty­pen Eu­ro­cop­ter AS350 B3 til­knyt­tet Air­lift-ba­sen i Kin­s­ar­vik ha­va­re­re­de i Har­dan­ger un­der en pri­vat fly­ve­op­vis­ning. 27 ja­nu­ar 2010: Al­le fi­re om bord om­kom, da en helikopter af ty­pen Ro­bin­son R. 44 Astro styrtede ned og gik igen­nem isen uden for hav­ne­bas­si­net i Hor­ten. He­li­kop­te­ren til­hør­te Midt­norsk He­li­kop­ter­ser­vi­ce AS. 4. fe­bru­ar 2009: En pi­lot om­kom, da en helikopter ha­va­re­re­de, da den var på jor­den i Rosta­da­len i Måls­lev. 30. marts 2008: Tre per­so­ner om­kom, da en rus­sisk helikopter af ty­pen ty­pen MI-8 med ni per­so­ner om bord styrtede ned cir­ka fi­re ki­lo­me­ter fra Ba­rents­burg på Sval­bard. 14. sep­tem­ber 2006: To per­so­ner om­kom, da en helikopter styrtede un­der frag­ten af byg­ge­ma­te­ri­a­ler. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.