Sku­e­spil­ler ta­ler ud om sva­er skils­mis­se

BT - - NYHEDER - /ritzau/FO­KUS

Sku­e­spil­le­ren Gwy­neth Pal­trow var nødt til at til­si­desa­et­te si­ne eg­ne fø­lel­ser og glem­me alt om ka­e­re­stesor­ger un­der skils­mis­sen fra eks-man­den og Cold­play-for­san­ge­ren Chris Mar­tin, for i ste­det at kun­ne fo­ku­se­re på si­ne børn.

Det forta­el­ler ’Iron Man’-sku­e­spil­le­rin­den i et in­ter­view med Red ma­ga­zi­ne, iføl­ge The Tor­on­to Sun.

»Det er na­e­sten som om, at man er nødt til at tryk­ke på en ’un­der­ken­del­ses-knap’, når du fø­ler dig vred, ja­loux eller søn­der­knust.«

»Jeg gik til­ba­ge til ud­gangs­punk­tet om, at jeg el­sker den­ne per­son. Han er far til mine børn, og han er en vi­dun­der­lig mand. Det har ik­ke va­e­ret nemt for mig til ti­der, og jeg er sik­ker på, at det hel­ler ik­ke har va­e­ret nemt for ham,« forta­el­ler den 43-åri­ge sku­e­spil­ler, der sam­men med eks-man­den har bør­ne­ne Ap­ple og Mo­ses.

Par­ret an­non­ce­re­de, at de gik fra hin­an­den i 2014 ef­ter man­ge års ae­g­te­skab, og selv om de beg­ge er kom­met vi­de­re og har fun­det nye kaerester, så ka­em­per sku­e­spil­le­ren sta­dig med at ac­cep­te­re, at ae­g­te­ska­bet ik­ke holdt.

’Vi gjor­de vo­res bed­ste’

»Jeg er nødt til at si­ge, at det ik­ke var det re­sul­tat, jeg hav­de hå­bet på, men det var vo­res re­sul­tat, og vi har vir­ke­lig gjort det bed­ste, vi kan,« ly­der det fra sku­e­spil­le­ren, der i dag dan­ner par med in­struk­tø­ren Brad Fal­chuk.

Det har ik­ke va­e­ret nemt for mig til ti­der, og jeg er sik­ker på, at det hel­ler ik­ke har va­e­ret nemt for ham Gwy­neth Pal­trow

Gwy­neth Pal­trow blev skilt fra Cold­play-for­san­ge­ren Chris Mar­tin i 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.