Fa­gre nye de­sig­ner­børn

BT - - DEBAT -

Med gen­va­er­k­tø­jet Cris­pr er det mu­ligt at fjer­ne og til­fø­je ge­ner (...) Det ly­der som et stort me­di­cinsk frem­skridt, men per­spek­ti­vet er og­så, at man med ti­den mu­lig­vis vil kun­ne ska­be egent­li­ge de­sig­ner­børn. (...) Vi le­ger i for­vej­en med li­vets ker­ne, og vi skal ik­ke va­e­re ang­ste for hvert lil­le vi­den­ska­be­ligt frem­skridt. Men vi skal ta­en­ke os om, hver gang vi ta­ger det i an­ven­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.