Samtyk­ke og sex

BT - - DEBAT -

Det van­ske­li­ge prin­ci­pi­el­le spørgs­mål er, om be­vis­byr­den bur­de vendes om, så­le­des at et mang­len­de ’ja’ frem for et mang­len­de ’nej’ kan fø­re til dom i sa­ger om seksu­el­le for­bry­del­ser. (...) De ak­tu­el­le sa­ger og de sid­ste års de­bat om samtyk­ke vi­ser, at an­led­nin­gen til at ta­ge em­net op igen nu er til ste­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.