1. maj

BT - - NYHEDER -

Ik­ke me­get halv el­ler hel ek­stra fri­dag over ar­bej­der­nes in­ter­na­tio­na­le kamp­dag i år. Men selv en søn­dag kan vel bru­ges. Og for­å­ret sy­nes i øv­rigt på vej ind over land. God 1. maj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.