Skræk

BT - - NYHEDER -

Do­nald Trump- sejr som re­pu­bli­kansk præ­si­dent­kan­di­dat in­den­for ræk­ke­vid­de. Selv den sto­re Stop Trump- be­væ­gel­se sy­nes at ha­ve mi­stet pu­sten, me­ner eks­per­ter. Lidt af et skræks­ce­na­rie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.